Đỗ Hoàng Thái

Đỗ Hoàng Thái
giám đốc kinh doanh

DỰ ÁN NỔI BẬT ĐANG MỞ BÁN

SunSHINE DIAMOND RIVER

QUẬn 7

Chi tiết dự án

LAIMIAN CITY

QUẬN 2

Chi tiết dự án

empire city

QUẬN 2

Chi tiết dự án

ĐÁNH GIÁ NỔI BẬT