Bất động sản bán lẻ TP.HCM: Nguồn cung tăng, giá thuê tăng

Thị trường TP.HCM ghi nhận thêm 2 dự án đi vào hoạt động, giá chào thuê trung bình khu Trung tâm tăng 1,5% so với quý trước đạt mức 130,6 USD/m2/tháng.