The Metropole Thủ Thiêm

  • 7.6 ha
  • 1 - 3 PN
  • Mở bán

Tổng quan

Vị trí The Metropole Thủ Thiêm Quận 2