Mặt bằng căn hộ tháp The Galleria Residences dự án The Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 1

Xem Mặt bằng căn hộ tháp The Crest Residences giai đoạn 2

Xem Thông tin mở bán The Opera Residences giai đoạn 3 tại đây

1. Mặt bằng tổng thể căn hộ The Metropole Thủ Thiêm giai đoạn 1 – tháp The Galleria Residences

2. Mặt bằng căn hộ 1 phòng ngủ

3. Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ

4. Mặt bằng căn hộ 3 phòng ngủ

5. Mặt bằng căn hộ 4 phòng ngủ

6. Mặt bằng căn hộ sân vườn

7. Mặt bằng căn hộ Loft

8. Mặt bằng Penthouse