Mặt bằng dự án Sunwah Pearl có gì nổi bật

Mặt bằng tổng thể dự án căn hộ Sunwah Pearl Bình Thạnh

Mặt bằng tổng thể 3 tháp Sun Wah Pearl
Mặt bằng tổng thể 3 tháp Sun Wah Pearl

– Mặt bằng tháp White House – Tháp B1

– Mặt bằng tháp Silver House – Tháp B2

– Mặt bằng tháp Golden House – Tháp B3